ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ

Σχετικά με τη θεραπεία δύο φάσεων

Η ορθοδοντική θεραπεία σε δύο φάσεις, η οποία ονομάζεται επίσης “θεραπεία πρώιμης φάσης”, είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία που εκμεταλλεύεται μια κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης των γνάθων για να μεγιστοποιήσει το αυξητικό δυναμικό για την επιτυχή ευθυγράμμιση των δοντιών στο μέλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διόρθωση της θέσης των δοντιών και των γνάθων από νωρίς, ευνοεί την ικανοποιητικότερη ανάπτυξη των οδοντικών φραγμών και του προσώπου κατά τη διάρκεια των εφηβικών χρόνων.

Ποιος χρειάζεται θεραπεία δύο φάσεων;

Δεν χρειάζονται όλοι δύο φάσεις ορθοδοντικής θεραπείας. Σε ηλικία έξι ετών, μπορούμε να αρχίσουμε να εντοπίζουμε σοβαρά προβλήματα μη ευθυγράμμισης, για παράδειγμα άνω ή κάτω γνάθος που αυξάνεται υπέρμετρα ή ελλιπώς. Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα ευθυγράμμισης μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από μια πρώιμη φάση ορθοδοντικής θεραπείας. Αν παραμείνουν χωρίς θεραπεία, οι ασυμμετρίες των γνάθων και ο συνωστισμός των δοντιών, μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου και να γίνουν πολύ σοβαρά για να είναι αποτελεσματικά μόνο τα σιδεράκια. Η πρώιμη ορθοδοντική παρέμβαση μειώνει την ανάγκη για εξαγωγές δοντιών και άλλες περίπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες αργότερα.

Συνολικά, τα οφέλη της θεραπείας δύο φάσεων είναι:

  • Βελτιωμένη υγεία, λειτουργία και αισθητική
  • Μειωμένη ανάγκη για εξαγωγές δοντιών
  • Μειωμένη ανάγκη για χειρουργική επέμβαση στις γνάθους
  • Βελτιωμένοι αεραγωγοί
  • Ένα καλύτερο χαμόγελο
  • Σωστή δυναμική ανάπτυξης του προσώπου

Πρώτη Φάση (Πρώιμη Φάση)

Η πρώτη, ή πρώιμη φάση της θεραπείας, λαμβάνει χώρα κατά τη φάση της μικτής οδοντοφυΐας. Αυτό σημαίνει απλά ότι το παιδί έχει ακόμα μόνιμα και νεογιλά (παιδικά) δόντια. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θεραπείας, η οποία συνήθως διαρκεί 12-18 μήνες, διορθώνουμε προβλήματα όπως ο συνωστισμός των δοντιών και τα λειτουργικά και σκελετικά προβλήματα των γνάθων για να επιτύχουμε μια πιο ισορροπημένη σύγκλειση (δάγκωμα). Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό συσκευών, για παράδειγμα, ένα κινητό ορθοδοντικό μηχάνημα (μασελάκι) μαζί με σιδεράκια στα υπάρχοντα μόνιμα δόντια.

Περίοδος ανάπαυσης

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης παρατηρείται μια περίοδος ανάπαυσης κατά την οποία περιμένουμε να ανατείλουν τα υπόλοιπα μόνιμα δόντια. Θα σας δούμε κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, συνήθως μία φορά κάθε 3-6 μήνες, για να παρακολουθήσουμε την πρόοδό σας.

Δεύτερη Φάση

Η δεύτερη φάση της θεραπείας αρχίζει μόλις εμφανισθούν όλα τα μόνιμα δόντια στο στόμα. Συνήθως περιλαμβάνει άνω και κάτω σταθερούς ορθοδοντικούς μηχανισμούς (σιδεράκια). Επειδή οι γνάθοι βρίσκονται σε καλύτερη θέση και κάθε μόνιμο δόντι έχει βρει τον κατάλληλο χώρο του, συχνά σε αυτό το στάδιο μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στην αισθητική, οικοδομώντας ένα όμορφο χαμόγελο για να διαρκέσει μια ζωή.

Καλέστε το ιατρείο μας για να μάθετε εάν το παιδί σας μπορεί να ωφεληθεί από την ορθοδοντική δύο φάσεων!