ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΑΘΩΝ & ΔΟΝΤΙΩΝ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Η κατηγοριοποίηση των σχέσεων των γνάθων μεταξύ τους, άλλα και με άλλα στοιχεία του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, είναι βασική για τη σωστή διάγνωση και συνακόλουθα την αποτελεσματική θεραπεία.

ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Οι άνω και κάτω γνάθοι είναι εναρμονισμένες μεταξύ τους και με το υπόλοιπο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Υπάρχει απόσταση μεταξύ της άνω και κάτω γνάθου, με την άνω γνάθο να είναι αρκετά πιο μπροστά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε προπέτεια της άνω γνάθου (προγναθισμός άνω), οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου ή σε συνδυασμό τους.

ΤΡΙΤΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Η κάτω γνάθος βρίσκεται πιο μπροστά από την άνω (προγναθισμός κάτω). Αιτία μπορεί να είναι η υπέρμετρη ανάπτυξη της κάτω γνάθου, το μικρό μέγεθος της άνω γνάθου ή και συνδυασμός τους.