ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Ο εγκλεισμός ενός δοντιού μπορεί να προκληθεί από την ακατάλληλη θέση του αναπτυσσόμενου οδοντικού σπέρματος μέσα στο οστό. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ανατολής (εμφάνισης) του δοντιού στο στόμα. Ο εγκλεισμός ενός δοντιού μπορεί να προέλθει επίσης από την πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών ή το συνωστισμό των δοντιών ή λόγω κάποιου άλλου εμποδίου (π.χ. οδόντωμα). Τα συχνότερα έγκλειστα δόντια είναι οι φρονιμίτες. Οι κυνόδοντες και οι προγόμφιοι μπορούν επίσης να παραμείνουν έγκλειστοι.

Ο εγκλεισμός των δοντιών πρέπει να θεραπευθεί γιατί μπορεί:

  • να προκαλέσει βλάβη στη δομή της ρίζας των γειτονικών δοντιών (απορρόφηση)
  • προκαλέσει προβλήματα με τα ιγμόρεια
  • δημιουργήσει διαστήματα μεταξύ των δοντιών
  • οδηγήσει σε δυσλειτουργία των δοντιών
  • προκαλέσει πρόωρη φθορά των δοντιών
  • προκαλέσει στρεβλοφυίες των δοντιών

 

Πώς μπορεί να διορθωθεί ορθοδοντικά ο εγκλεισμός ενός δοντιού;

Συνήθως το έγκλειστο δόντι αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ορθοδοντικής θεραπείας και στη συνέχεια έλκεται στη σωστή θέση του στο στόμα. Η αποκάλυψη των εγκλείστων δοντιών μπορεί να απαιτεί μια μικρής έκτασης χειρουργική επέμβαση, η οποία εκτελείται από έναν στοματικό χειρούργο σε συνεννόηση με το ιατρείο μας. Αυτή η επέμβαση θα μας επιτρέψει έπειτα να φέρουμε το έγκλειστο δόντι στην κατάλληλη θέση.

ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Ελλείπον ονομάζεται ένα δόντι όταν αυτό απουσιάζει ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει στο στόμα.
Αυτό μπορεί να προκληθεί από τραύμα ή απουσία ανάπτυξης του οδοντικού σπέρματος.

Αυτό το πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί γιατί:

• προκαλεί δυσλειτουργία των δοντιών
• φέρει πρόωρη φθορά των δοντιών
• συνεπάγεται ασύμμετρη ευθυγράμμιση των δοντιών
• κάνει το χαμόγελό σας λιγότερο ελκυστικό

Πώς μπορεί να διορθωθεί ορθοδοντικά η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δοντιών;

Ανάλογα με την περίπτωση, το διάστημα λόγω έλλειψης κάποιου δοντιού, μπορεί να κλείσει ή να διευθετηθεί για μετέπειτα προσθετική αποκατάσταση του δοντιού. Η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να είναι ένα εμφύτευμα ή μια γέφυρα.